Lakandula Patina

Lakandula leather belt in Natural Tan leather patina progress
Newly crafted Lakandula in Natural Tan
After 2yrs of wear of Lakandula in Natural Tan